Bioinformatics

 

M_Eren
A. Murat Eren
Assistant Research Scientist
e: meren@mbl.edu
p: 508 289 7112
f: 508 457 4727
Meren_CV

D_MozzherinDmitry Mozzherin
Scientific Informatics Project Leader
e: dmozzherin@mbl.edu
p: 508 289 7585
f: 508 457 4727

 

J_RiceJeremy Rice
Scientific Informatics Analyst
e: jrice@mbl.edu

 

 

A_ShipunovaAnna Shipunova
Scientific Informatics Analyst
e: ashipunova@mbl.edu
p: 508 289 7676
f: 508 457 4727

 

A_Voorhis

Andy Voorhis
Informatics Developer I
e:avoorhis@mbl.edu
p:508 289 7716
f:508 457 4727

 

Print Friendly